ONSCREENKEYS

Jak ovládat OnScreenKeys

OnScreenKeys přichází vhod ve chvíli, kdy nemůže být použita normální klávesnice.

Mohou být použity následující vstupní zařízení:

 • Dotykové obrazovky
  Např. Dotyková obrazovka/Tablet-PC

 • Myš
  Pokud uživatel stále může hýbat počítačovou myší, ale nemůže na ní zmáčknout tlačítka, OnScreenKeys automatické kliknutí (klinutí s prodlevou) po volné definovatelné době automaticky zmáčkne myšítko nebo klávesu na klávesnici.

 • Oční polohovací zařízení
  Kamera zachytí místo, kam se uživatel dívá. Mrknutím oka nebo pohledem na jedno místo po určitou dobu způsobí kliknutí nebo zmáčknutí tlačítka/klávesy.

 • Vedoucí myš
  Kamera zachytí směr, ve kterém uživatel pohne svojí hlavou. OnScreenKeys klikne, nebo zmáčkne klávesu na požadované pozici po určité prodlěvě.

 • Ústní polohovací zařízení
 • Pomocí ustního polohovacího zařízení, může být ukazatel posunut na požadovanou pozici na obrazovce. Kliknutí se provede automaticky pomocí OnScreenKeys.

 • Jednoduchý přepínač/ tlačítko (s výběrovým snímáním)
 • Ve výběrovém snímacím režimu se linie pohybuje od vrcholu obrazovky k její spodní části. Kliknutím se požadovaný řádek označí. A poté je požadovaná verticalní pozice ("Sloupec") vybrána stejnou procedurou.