ONSCREENKEYS

Odpovědná osoba


tom weber software
Kontakt/Vedoucí osoba: Tom Weber
Konrad-Adenauer-Str. 32
63073 Offenbach am Main
Germany


E-mail: info@tomweber-software.com
Tel.: +49 (0) 160 - 93 27 72 41
Web: http://www.tomweber-software.com


Autorské právo
Všechny stránky v rámci této webové prezentace jsou chráněny autorským právem. Copyright se vztahuje zejména na texty a obrázky a jejich uspořádání na webových stránkách. Tyto dokumenty nesmí být reprodukovány kompletní, zčásti ani jinak zpřístupněny bez našeho písemného souhlasu.
Obrázky a grafika, stejně tak jako texty a textové soubory mohou být chráněny autorským zákonem přímo a nebo autorským právem třetích osob.
Všechny značky a ochranné známky (také značky a ochranné známky třetích stran) s názvem na webu náleží předpisům platných ochranných známek a vlastnickému právu každého registrovaného vlastníka. Pouhý odkaz na registrované ochranné známky by neměl vést k závěru, že nejsou chráněny třetí stranou.

Autoři obrázku
© James Thew | fotolia.com

Webový design a webové programování
El Golfo


Prohlášení o odpovědnosti
Vydavatel využil dle svého uvážení, nejlepšího úsudku a veškerého přiměřeného úsilí při shromažďování údajů a složek obsažených na těchto internetových stránkách. Nicméně nemůžeme zaručit, že informace jsou správné, úplné a aktuální.
Není dána záruka, nicméně z hlediska dostupnosti kdykoliv poskytnutých informací.
Nebude zodpovědný za jakékoliv problémy, které mohou nastat v průběhu hovoru, nebo stahování dat z internetu způsobené počítačovým virem, během instalace, nebo v průběhu používání softwaru.

Odkazy a reference/ zřeknutí se odpovědnosti
Tom Weber software je zodpovědný pouze za ten obsah, který poskytuje k užití.
Poskytováním odkazů na ostatní webové stránky, poskytovatel pouze poskytuje přístup k tomuto obsahu.
Poskytovatel těchto stránek není zodpovědný za obsah "třetí-strany", jakmile neovlivňuje uvolňování informací, nevolí příjemce uvolněných informací a ani nemůže vybírat nebo změnit zveřejněné informace.
Při vytváření počátečního odkazu, má provozovatel těchto internetových stránek má přezkoumat příslušný externí obsah za účelem zjištění, zda sebou odkazem poskytnutý obsah nenese možnou občanskou nebo trestní odpovědnost.
Pokud poskytovatel tohoto webu zjistí, nebo bude upozorněn že konkrétní nabídkou, kterou dal k dispozici odkaz zahrnující porušení občanského nebo trestního práva, musí odstranit.
Je-li nezákonný, chybný nebo neúplný obsah týká, zejména škody vyplývající z používání nebo nepoužívání informací nabízené poskytovatel stránky, na kterou je Odkazuje musí být výhradní odpovědnost, a nikoliv strana, která pouze odkazuje příslušné publikace prostřednictvím odkazů.


Ochrana soukromých dat

Změny a chyby vyloučeny.