ONSCREENKEYS

OnScreenKeys - מקלדת וירטואלית חכמה

התוכנה OnScreenKeys היא טכנולוגיה מסייעת לאנשים שאינם מסוגלים להשתמש במקלדת או בעכבר במחשב נפוצים עקב מוגבלות.

המקלדת הווירטואלית OnScreenKeys מספקת את כל הפונקציות שבאופן רגיל היית משתמש בהן על מקלדת אמיתית, כמו גם תכונות רבות אחרות שיהפכו את עבודת המחשב לזמינה יותר.עבור כל מהלך של מחלה אשר מקשה על דיבור OnScreenKeys מספק קול וירטואלי אשר מאפשר לאדם מודאג לתקשר בקלות עם אנשים אחרים שלו.

OnScreenKeys מוכן לפעול ביותר מ -40 שפות ללא התקנה נוספת.למידע מפורט בנוגע לאפשרויות התוכנה יש ללחוץ על פירוט, או להשתמש באפשרות ההורדה.

[הורד OnScreenKeys]
גרסה 7.0.49, 177 mb