ONSCREENKEYS

Hoe OnScreenKeys te besturen

OnScreenKeys komt in actie als het normale computer toetsenbord niet gebruikt kan worden.

De volgende invoer apparaten kunnen gebruikt worden:

 • Aanraking-gevoelige schermen
  Bijv. Touchscreen/Tablet-PC

 • Muis
  Als de gebruiker nog wel de muis kan bewegen maar niet meer op de knoppen kan drukken, kan de auto-klik van OnScreenKeys (Stilstand klik) automatisch op de muis klikken of een toets op het toetsenbord indrukken na een zelf te definieren tijd periode.

 • Eye tracker
  Een camera ziet waar de ogen van de gebruiker na kijken. Het knipperen van het oog of gewoon een poosje starten na één positie op het scherm zorgt ervoor dat er geklikt wordt of dat er een toets ingedrukt wordt.

 • Hoofdmuis
  Een camera ziet in welke richting de gebruiker zijn hoofd beweegt. OnScreenKeys klikt of drukt op een toets op de gewenste positie na een bepaalde stilstand tijd.

 • Mond muis
 • Door het gebruik van een mond muis, kan de muisaanwijzer verplaatst worden naar de gewenste positie op het scherm. De klik wordt automatisch gedaan door OnScreenKeys.

 • Makkelijke wissel/knop (met Muis Scannen)
 • In de muis scan modus, beweegt er een lijn van de bovenkant van het scherm naar de onderkant van het scherm. Door te klikken, wordt de gewenste rij geselecteerd. Daarna, wordt de gewenste verticale positie ("Kolom") door dezelfde procedure geselecteerd.