ONSCREENKEYS

Hvordan kontrollere OnScreenKeys

OnScreenKeys benyttes når det vanlige tastaturet ikke kan brukes.

Følgende inngangsenheter kan benyttes:

 • Berøringssensitive skjermer
  F.eks. Berøringsskjerm/Brett-PC

 • Mus
  Dersom brukeren kan benytte en mus, men er ikke i stand til å klikke med museknappene, vil OnScreenKeys klikke automatisk (dveleklikk) på museknappen eller en tast etter en fritt definert tidsperiode.

 • Øyesøker
  Et kamera registrerer hvor øyet til brukeren ser. Et blink med øyet eller ved å se på et punkt en viss tid utløser et klikk eller trykker på en knapp.

 • Hodemus
  Et kamera registrerer i hvilken retning brukeren beveger hodet. OnScreenKeys utløser et klikk eller et tastetrykk etter en definert tid.

 • Munn-mus
 • Ved bruk av en munnmus, vil musepekeren kunne flyttes til ønsket posisjon på skjermen. Klikket gjøres automatisk av OnScreenKeys.

 • Enkel bryter/knapp (med museskanning)
 • I museskanne-modus, vil en linje bevege seg fra toppen av skjermen til bunnen. Ved å utløse et klikk, vil den ønskede raden bli markert. Etterpå kan den ønskede vertikale posisjonen ("kolonnen") velges på samme måte.