ONSCREENKEYS

Ansvarlig


tom weber software
Kontaktperson: Tom Weber
Konrad-Adenauer-Str. 32
63073 Offenbach am Main
Germany


E-post: info@tomweber-software.com
Tel: +45 78414486
Web: http://www.tomwebersoftware.com


Opphavsrett
Alle sidene på dette nettstedet er beskyttet av opphavsretten. Opphavsretten gjelder spesielt for tekst og bilder, og oppsettet på nettsiden. Disse dokumentene kan ikke reproduseres, verken i sin helhet eller delt, eller på noen annen måte gjøres tilgjengelig uten skriftlig tillatelse fra oss.
Bilder og grafikk, samt tekst og tekstfiler kan også være beskyttet av opphavsretten på vegne av oss selv eller andre tredjeparter.
Alle varemerker (også tredjeparts varemerker) nevnt på nettsiden ligger under reguleringene av gyldige varemerker og eierskapsloven for hver regigistrerte eier. Bare referanse til registrerte varemerker bør ikke lede til den konklusjon at de ikke er beskyttet av tredjeparter.

Bildene tilhører
© James Thew | fotolia.com

Webdesign og webprogrammering
El Golfo


Ansvarsfraskrivelse
Utgiveren har gjort alt som er mulig for å holde all informasjon oppdatert. Likevel, vi kan ikke garantere at informasjonen er korrekt, komplett eller oppdatert.
Ingen garantier gis når det gjelder tilgjengelighet til informasjon.
Det vil ikke bli holdt ansvarlig for noen problemer som kan oppstå under tilkobling og nedlasting av data på internett som skyldes virus eller under installasjon, eller under bruk av programvaren.

Linker og referanser/forbehold
Tom Weber software er kun ansvarlig for innhold som gjøres tilgjengelig for bruk.
Ved å linke til andre nettsider, gir tilbyderen kun tilgang til innholdet.
Leverandøren av denne nettsiden er ikke ansvarlig for dette "tredjeparts"-innholdet, siden han ikke forårsaker utgivelsen av informasjonen, ikke velger mottakeren til informasjonen som utgis og heller ikke velger eller endrer informasjonen som utgis.
I etablering av den første linken, har personen bak denne nettsiden gjennomgått det respektive eksterne innholdet for å avgjøre om slike linker innehar mulig sivilrettslig eller strafferettslig ansvar.
Hvis leverandøren av denne nettsiden konstanterer eller har blitt informert om at et konkret tilbud som han har laget en link tilgjengelig for innebærer en overtredelse av sivil eller strafferettslig lovgivning, vil han fjerne henvisningen til dette tilbudet.
Der ulovlig, feilaktig eller ufullstendig innhold gjelder, særlig skader som oppstår fra bruk eller ikke-bruk av informasjonen som tilbys, skal leverandøren av siden som det vises til stå ansvarlig alene, og ikke den som bare henviser til den respektive publikasjonen via linker.


Privat databeskyttelse

Endringer og feil aksepteres.

MDR / Medical Device Regulation
OnScreenKeys is a medical device and complies with the following directives and standards, among others:
● CE regulations
● Medical Device Regulation (MDR)
OnScreenKeys is distributed only by individually trained personnel.
For further questions regarding the Medical Device Regulation, please contact us: mail@tomwebersoftware.com