ONSCREENKEYS

Ako ovládať OnScreenKeys

OnScreenKeys prichádza narad keď nemôže byť použitá klasická počítačová klávesnica.

Môžu byť použité nasledujúce vstupné zariadenia:

 • Dotykové obrazovky
  Napr. Dotyková obrazovka / Tablet PC

 • Myš
  Ak užívateľ dokáže hýbať myšou ale nedokáže stlačiť tlačidlo na myši, OnScreenKeys pomocou automatického kliknutia (Dwell click) klikne alebo stlači kláves na klávesnici po uplynutí voľne definovaného času.

 • Sledovanie očí
  Kamera sleduje kam sa pozerajú oči užívateľa. Žmurknutie alebo dlhšie pozeranie na jednu pozíciu spôsobuje kliknutie alebo stlačenie tlačidla.

 • Náhlavná myš
  Fotoaparát oznámi,v ktorom smere užívateľ pohybuje hlavou. OnScreenKeys spúšťacím kliknutím alebo stlačením klávesy na žiadanej pozícii po určitom oneskorení.

 • Ústna myš
 • Pomocou ústnej myši sa ukazovateľ myši pohybuje na požadovanú pozíciu na obrazovke. S použitím OnScreenKeys je kliknutie urobené automaticky.

 • Jednoduchý prepínač / tlačidlo (so skenovaním myšou)
 • V skenovacom režíme myši sa riadok pohybuje z hornej časti obrazovky smerom dole. Spúšťacím kliknutím sa požadovaný riadok zvýrazní. Požadovaná zvislá poloha ("Stĺpec") je vybraná rovnakým postupom.