ONSCREENKEYS

Zodpovedá


tom weber software
Kontakt / Osoba zodpovedná za: Tom Weber
Konrad-Adenauer-Str. 32
63073 Offenbach am Main
Germany


Email: info@tomweber-software.com
Tel.: +49 (0) 160 - 93 27 72 41
Web: http://www.tomwebersoftware.com


Copyright
Všetky stránky v rámci tejto webovej prezentácie sú chránené autorským právom. Copyright sa vzťahuje najmä na texty obrázky a ich usporiadanie na webových stránkach. Tieto dokumenty nesmú byť reprodukované čiastočne ani úplne alebo inak sprístupnené bez nášho písomného súhlasu.
Obrázky a grafika rovnako ako texty a textové súbory môžu byť chránené autorským zákonom.
Všetky obchodné značky a ochranné známky (taktiež obchodné značky a ochranné známky tretích strán) spomenuté na web stránke podlieha platným predpisom o ochranných známkach a vlastníckých právach registrovaných vlastníkov. Jednoduchý odkaz na registrované ochranné známky by nemal viesť k záveru, že nie sú chránené tretími stranami.

Obrázok od
© James Thew | fotolia.com

Web dizajn a web programovanie
El Golfo


Vyhlásenie
Vydavateľ využil svoje uváženie a všetko primerané úsilie pri zhromažďovaní údajov a zložiek obsiahnutých v týchto internetových stránkach. Avšak, nemôžeme zaručiť, že informácie sú správne, úplné a aktuálne.
Nie je daná žiadna záruka pokiaľ ide o dostupnosť po celú dobu poskytnutých informácii.
Nebude zodpovedný za akékoľvek problémy, ktoré môžu nastať počas hovoru alebo sťahovania dát na internete spôsobené počítačovým vírusom alebo počas inštalácie alebo v priebehu používania softvéru.

Odkazy a referencie / Odvolanie
Tom Weber software je zodpovedný len za ten obsah ktorý poskytuje na použitie.
Odkazovaním na ďalšie stránky poskytovateľ iba umožňuje prístup k týmto obsahom.
Poskytovateľ tejto stránky nenesie zodpovednosť za obsah tretích strán, nakoľko nemá možnosť ovplyvniť zobrazenie informácii tretích strán a neurčuje príjemcu týchto informácii.
Pri určovaní počiatočného odkazu prevádzkovateľ týchto internetových stránok preskúma externý obsah za účelom zistenia, či nenesie občiansku alebo trestnú zodpovednosť.
Ak poskytovateľ tohto webu zistí alebo bude upozornený na konkrétny odkaz, ktorý zahŕňa porušovanie občianského alebo trestného práva bude tento odkaz odstránený.
Za nezákonný, chybný alebo neúplný obsah, najmä škody vyplývajúce z použitia alebo nepoužitia ponúkaných informácii nesie zodpovednosť poskytovateľ odkazovanej stránky a nie strana, ktorá odkazuje na príslušné publikácie prostredníctvom odkazov.


Ochrana osobných údajov

Zmeny a omyly.

MDR / Medical Device Regulation
OnScreenKeys is a medical device and complies with the following directives and standards, among others:
● CE regulations
● Medical Device Regulation (MDR)
OnScreenKeys is distributed only by individually trained personnel.
For further questions regarding the Medical Device Regulation, please contact us: mail@tomwebersoftware.com