ONSCREENKEYS

OnScreenKeys - Bàn phím ảo thông minh

Phần mềm OnScreenKeys là công nghệ hỗ trợ cho những người không thể sử dụng bàn phím hoặc chuột máy tính thông thường do khuyết tật.

Bàn phím ảo OnScreenKeys cung cấp tất cả các chức năng mà bạn thường sử dụng trên bàn phím thực cũng như nhiều tính năng khác sẽ làm cho bất kỳ máy tính nào hoạt động dễ dàng hơn.Đối với bất kỳ giai đoạn nào của bệnh khiến khó nói được OnScreenKeys cung cấp một tiếng nói ảo giúp người có liên quan dễ dàng liên lạc với đồng nghiệp của mình.

OnScreenKeys đã sẵn sàng để chạy trên hơn 40 ngôn ngữ mà không cần bất kỳ cài đặt bổ sung nào.Thông tin chi tiết về chức năng của phần mềm, vui lòng nhấn vào nút Các chi tiết khác hoặc sử dụng tùy chọn tải về.

[Tải vềOnScreenKeys]
Phiên bản 7.0.40, 177 mb